De Lions wijnactie 2023 is van start. Er kan besteld worden. Dit jaar niet alleen maar wijn, maar ook lekkere vleespakketten en bieren. Vul jij je wijnvoorraad ook aan voor het goede doel?


Over ons

  • Lions de Grebbeleeuw

  • Goede doelen

  • Lions (inter)nationaal

Erecode

Van Lions wordt verlangd zich te gedragen volgens de internationaal afgesproken erecode. Van een Lion wordt verwacht dat hij:

zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;

goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;

steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;

bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;

vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;

hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;

zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;

voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.


Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Pubquiz Rhenen en de Stadsquiz Rhenen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste bericht om mee te kunnen doen!


Goede Doelen

© Sonic. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.